FERROMARK SALAKTERMÉKEK KATALÓGUS

MIVEL FOGLALKOZUNK?

A Ferromark-Kereskedelmi Kft. főtevékenységként a vaskohászatban, acélgyártásban és a továbbfeldolgozásban melléktermékként keletkező kohászati salaktermékek: kohósalak valamint kohókő értékesítésével foglalkozik.

Az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt.-nél metallurgiai tevékenység következtében éves szinten több százezer tonna kohászati salak keletkezik. Ezeket a salakféleségeket a Ferromark-Halna Kft. az EU szabványainak megfelelően dolgozza fel, az ISD Dunaferr minőségirányítási ellenőrzése alapján. 2015-ben kötött hosszútávú megbízási szerződés keretében a gyártott kohászati salakoktermékek értékesítését cégünk, a Ferromark-Kereskedelmi Kft. végzi.

MI AZ A SALAKTERMÉK?

Nyersvas- és acélgyártási technológiák melléktermékei a kohászati salakok.

A salaktermékek természetes kőzeteket helyettesíteni tudó ipari kőzetek.

A megfelelőségtanúsítással  rendelkező salaktermékeket világszerte számos helyen hasznosítják másodlagos nyersanyagként. Salak értékes termék, széles körben használják az építőiparban. A salaktermékeket nem természetidegen anyagként kell kezelnünk.

A nagyolvasztói kohósalak például összetételében, tulajdonságaiban nem sokban különbözik a bazalttól. Természetes anyagokból előállított értékes, jó tulajdonságokkal rendelkező mesterséges kőzet, amelyet  a  természet  számára  vissza lehet szolgáltatni.

Ennek megoldása, hogy ott hasznosítjuk, ahol olyan kőzeteket képes helyettesíteni, amelyeket egyébként a természetből kellene kiemelni. Felhasználásával helyettesíthetők a természetes építőkövek, kiválthatók a kőbányák tájromboló hatásai. Hasznosításával a fenntartható fejlődést szolgáljuk.

FŐBB ÉRÉTÉKESÍTÉSI TERÜLETEK

építőipar útalapok aszfaltgyártás cementipar betongyártás vasúti töltés építése mezőgazdasági talajjavítás vízépítés rekultiváció gátépítés hőszigetelőanyag-gyártás (kőzetgyapot) szigetelőanyag-gyártás geopolimerek gyártása szennyvízkezelés technológiai folyamatba történő visszaforgatás

Biztosítjuk veveőink felé a keresett minőséget, valamint a tapasztalati és a bizalmi minőséget egyaránt.

ISD Dunaferr ISD Power Ferromark Halna RAW LABS