Környezetpolitikai nyilatkozat

Politikánk célja, hogy teljes mértékben a környezettudatosság elvének eleget tegyünk:

 • MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) hatékony működtetésének eredményeképpen a szervezet arra törekszik, hogy a természeti erőforrások felhasználását csökkentse, a környezetszennyezést megelőzze és a környezet terhelését minimálisra redukálja.
 • Felelősségünk, hogy alkalmazzuk és támogassuk azokat a környezetvédelmi eljárásokat, amelyek kereskedelmi és egyéb tevékenységeinkre vonatkoznak.
 • Tevékenységeink, szolgáltatásaink során megvalósítható terveket határoztunk meg a környezetszennyezés megelőzésére, a környezeti terhelés legalacsonyabb szintjének elérésére, az esetlegesen okozott környezeti károk megszüntetésére.
 • Az érvényes jogszabályok betartásával igyekszünk, hogy tevékenységünk megfeleljen az általános társadalmi és környezeti elvárásoknak.
 • Különböző törvényességi és hatósági előírásoknak megfeleljünk tevékenységünk során.
 • Beszerzésünk és értékesítésünk során figyelembe vesszük beszállítóink és alvállalkozóink környezetvédelmi magatartását, szándékát, ösztönözzük partnereinket a környezettudatosságra.
 • A környezetterhelés minimalizálása érdekében saját és külső források biztosítása a kohaszátban keletkező melléktermékek felhasználására.
 • Nagy hangsúlyt fordítunk az újrahasznosításra, másodlagos nyersanyagok felhasználására.
 • Előtérbe helyezzük a másodlagos nyersanyagok, mint például ipari melléktermékek felhasználását. A nagy mennyiségben keletkező ipari melléktermékek kiválóan alkalmasak az értékes anyagok helyettesítésére. Többszörösen hasznos folyamatról van szó, mivel megkíméljük a környezetet, kevesebb tájromboló tevékenységet végzünk a kitermelés érdekében
 • A salakok, mint melléktermékek igen nagy mennyiségben keletkeznek a nyersvas- és acélgyártási technológiákban. A normál felhasználás során nincs káros hatása a környezetre.
 • Tulajdonságaiknak köszönhetően elmondható, hogy a kohászati salakok nem veszélyes anyagok, ráadásul olyan jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik számos különféle felhasználási célra is.
 • A salaktermékek útépítési célokra való felhasználása környezeti szempontból is rendkívül hasznos, mivel helyettesíti a természetes kőzeteket, például alkalmazható az andezit valamint bazalt helyett, így nem kell a természetes kőzeteket kibányászni, megkíméljük a bányászattal a tájat, a környezetet.
 • Cégünk vezetése hozzájárul környezetünk fenntartható fejlődéséhez. A gazdasági növekedés és a természetes környezet egyensúlyának biztosítása érdekében fontos szerepet tölt be vállalatunk politikájában a fenntartható fejlődés koncepciója. „A jelen szükségleteit úgy elégítjük ki, hogy nem fosztjuk meg az utánunk következő generációkat a saját, akkori szükségleteik kielégítésének forrásaitól”.
 • Vevőink és környezetünk elégedettsége érdekében a környezetvédelmi tevékenységünk fokozatos javítására törekszünk.
 • Környezeti politikánkat, mely nyilvánosan hozzáférhető mindenki számára, a vezetőség tagjai, illetve az alkalmazottak egyaránt ismerik és egyetértenek vele.

Elkötelezettségünk megvalósítása érdekében a Ferromark-Kereskedelmi Kft. menedzsmentje elkötelezi magát a környezeti politikában, környezeti célokban illetve programokban megfogalmazott kitűzések megvalósítása mellett és ezt minden munkatársától elvárja.

Tellinger Norbert
ügyvezető igazgató

ISD Dunaferr ISD Power Ferromark Halna RAW LABS