Tevékenységünk

Ferromark-Kereskedelmi Kft.

A kohászati salakokat régóta hasznosítják másodlagos nyersanyagként világszerte, egyre növekvő arányban dolgozzák fel és alkalmazzák különféle felhasználási területeken. Olyan jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik azokat útépítési felhasználásra is.

A salakok feldolgozás módját mindig a felhasználási terület, a piac követelményei határozzák meg. Az útépítés mellett fellépő egyéb piaci igények megjelenésére reagálva a kezdeti frakciók számának bővítésével, növelésével egyre nagyobb és szélesebb körű vevői igényeket tudunk kielégíteni szerteágazó felhasználási területeken. Innovatív, hatékony megoldásokra törekszünk.

A salakok a nyersvas- és acélgyártás különböző technológiai fázisaiban, azok melléktermékeként jönnek létre, ugyanakkor a folyamat természetéből adódóan keletkezésük elkerülhetetlen. A kohászati technológiákból származó salakok keletkezésük pillanatában még melléktermékek. Csak feldolgozásuk után válhatnak termékké.

A salakokat őrléssel, osztályozással kiváló minőségű termékekké a Ferromark-Halna kft. alakítja át. A megfelelőségtanúsítással rendelkező salakokat építőipari, útépítési alapanyagként lehet  értékesíteni.  A termékké minősítésnek megvannak a nemzetközi, illetve a magyar követelményei.

A CE jellel ellátott kohászati salaktermékek a kötelező követelményeket kielégítik, megfelelnek a termékkörre megfogalmazott direktíva előírásainak, valamint a gyártás során szükséges megfelelősségi elvárásoknak.
A keletkezett salak minősége homogén, a zúzottkövek minőségével egyenértékűek, sőt esetenként azt meghaladó értékeket mutatnak mind merevség, mind élettartam, valamint költség szempontjából is kedvezőbb.

ISD Dunaferr ISD Power Ferromark Halna RAW LABS